Pedagogika a vzdelávanie

 • Portál o pedagogike a psychológii
 • Špeciálna pedagogika. Oddelenie špeciálnej pedagogiky ŠPÚ
 • Křesťanská pedagogika
 • Liečebná pedagogika
 • Seznam odkazů vhodných pro vzdělávání a výuku
 • Recenzovaný internetový časopis pro pedagogiku a s ní související vědy
 • Nezávislý odborný časopis určený pedagogickým pracovníkům všech typů škol
 • PEDAGOGIKA MONTESSORI. Utváření nového vztahu dospělého k dítěti ...
 • Univerzita Komenského v Bratislave

  Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

  Univerzita Mateja Bela v B. Bystrici

  Prešovská univerzita v Prešove

  Katolícka univerzita v Ružomberku

  ŠVKBB NA FACEBOOKU
  VIRTUÁLNA KNIZŇICA
  ONLINE KATALÓG
  OBJEDNAŤ SPRACOVANIE REŠERŠE
  OBJEDNAŤ EXKURZIU ALEBO ŠKOLENIE
  REZERVÁCIA PREHLIADKY EXPOZÍCIÍ LHM
  MEDZIKNIŽNIČNÉ VÝPOŽIČNÉ SLUŽBY