Právo

 • Jednotný automatizovaný systém právnych informácií
 • www.zbierka.sk
 • Official Journal of the European Communities EUR-LEX
 • EMP - časopis pre české a európske právo, SEP - časopis pre slovenské a európske právo
 • ENCYCLOPEDIA OF LAW & ECONOMICS
 • www.emp-jurisprudence.com
 • AllWords.com - Dictionary, Guide, Community and more
  právnické slovníky
 • Deutsches Rechtswoerterbuch
  internetová verzia slovníka staršej nemeckej (západogermánskej) právnickej terminológie
 • Zvukový archiv - Český parlament
 • US laws and legislation
 • ŠVKBB NA FACEBOOKU
  VIRTUÁLNA KNIZŇICA
  ONLINE KATALÓG
  OBJEDNAŤ SPRACOVANIE REŠERŠE
  OBJEDNAŤ EXKURZIU ALEBO ŠKOLENIE
  REZERVÁCIA PREHLIADKY EXPOZÍCIÍ LHM
  MEDZIKNIŽNIČNÉ VÝPOŽIČNÉ SLUŽBY