Psychológia a sociológia

 • STUDIA PSYCHOLOGICA
 • Československá psychologie
 • Časopis Charaktery
 • Encyclopedia of Psychology
 • American Psychological Association
 • Virtuálny sprievodca venovaný sociológii
 • Verejný informačný portál
 • Sociologický ústav SAV
 • Slovenská sociologická spoločnosť pri SAV
 • Časopis SOCIOLÓGIA
 • Knowledge Base Social Sciences in Eastern Europe
 • ŠVKBB NA FACEBOOKU
  VIRTUÁLNA KNIZŇICA
  ONLINE KATALÓG
  OBJEDNAŤ SPRACOVANIE REŠERŠE
  OBJEDNAŤ EXKURZIU ALEBO ŠKOLENIE
  REZERVÁCIA PREHLIADKY EXPOZÍCIÍ LHM
  MEDZIKNIŽNIČNÉ VÝPOŽIČNÉ SLUŽBY