Umenie a hudba

 • Umelcova knižnica
 • Slovenský filmový ústav
 • Divadelný ústav
 • Slovenská národná galleria
 • Slovenské národné múzeum
 • www.divadlo.sk
 • Zdroje o histórii umenia, archeológii a architektúre
 • ArtSource Museum
 • Artcyclopedia
 • Kunstlexikon
 • Virtual Library museums pages
 • Online Music Encyclopedia
 • Online zbierka ľudových piesní, riekaniek, balád atď. z celého sveta
 • Art & Architectures
 • Stránka venovaná skladateľovi J. S. Bachovi
 • Thousands of choral scores
 • Chopin Fryderyk
 • Haendel Georg Friedrich
 • Liszt František a iné zaujímavé odkazy
 • ŠVKBB NA FACEBOOKU
  VIRTUÁLNA KNIZŇICA
  ONLINE KATALÓG
  OBJEDNAŤ SPRACOVANIE REŠERŠE
  OBJEDNAŤ EXKURZIU ALEBO ŠKOLENIE
  REZERVÁCIA PREHLIADKY EXPOZÍCIÍ LHM
  MEDZIKNIŽNIČNÉ VÝPOŽIČNÉ SLUŽBY