Zemepis a geológia

 • Mapy celého sveta
 • Encyklopédia krajín s rôznymi geografickými informáciami
 • Jazerá celého sveta
 • www.nationalgeographic.com
 • Slovenská príroda
 • Demografické dáta o svetovej populácii, populačné pyramídy, predpoklady, história
 • GEOJONES - Geographie an der Uni Wuerzburg
  protokoly, referáty a skriptá z oblasti geografie (nj)
 • Mining History Network
  stránka venovaná histórii baníctva
 • ŠVKBB NA FACEBOOKU
  VIRTUÁLNA KNIZŇICA
  ONLINE KATALÓG
  OBJEDNAŤ SPRACOVANIE REŠERŠE
  OBJEDNAŤ EXKURZIU ALEBO ŠKOLENIE
  REZERVÁCIA PREHLIADKY EXPOZÍCIÍ LHM
  MEDZIKNIŽNIČNÉ VÝPOŽIČNÉ SLUŽBY