Vstupné

 

 

ŠVK - Literárne a hudobné múzeum v Banskej Bystrici
VSTUPNÉ
Expozície múzea Dospelí Deti, študenti, dôchodcovia
Múzeum - Domov múz 1,50 € 1 €
Ľudové hudobné nástroje 1,50 € 1 €
Bábkarský salón 1,50 € 1 €
Návšteva všetkých 3 expozícií  3 € 2 €
Pamätný dom JGT v Tajove 2€ 1,50 €
Pamätná izba P. Tonkoviča v Podkoniciach 1 € 1 €
Špecializované lektorské programy Dospelí  Deti, študenti, dôchodcovia
 Ohlásené u kurátorov 2 € 1 €
Prehliadky cintorínov so sprievodným slovom* Dospelí   Deti, študenti, dôchodcovia
Trvanie prehliadky cca 45 min. 2€ 1 €

 

 *Evanjelický cintorín na Lazovnej ulici a Rímsko‐katolícky cintorín na Námestí Štefana MoysesaVoľný vstup:

Držitelia preukazov ZMS

Členovia ICOM

Držitelia preukazu ZŤP so sprievodomŠVKBB NA FACEBOOKU
VIRTUÁLNA KNIZŇICA
ONLINE KATALÓG
OBJEDNAŤ SPRACOVANIE REŠERŠE
OBJEDNAŤ EXKURZIU ALEBO ŠKOLENIE
REZERVÁCIA PREHLIADKY EXPOZÍCIÍ LHM
MEDZIKNIŽNIČNÉ VÝPOŽIČNÉ SLUŽBY