Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici

Otváracie hodiny ŠVK

          od 1.10.2017

pondelok :  10.00 - 17.00
utorok :       10.00 - 18.00
streda :       10.00 - 18.00
štvrtok :      10.00 - 18.00
piatok :       10.00 - 17.00
sobota:       zatvorené

nedeľa:       zatvorené

Oznamy - Novinky

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
Oznam

Dňa 11. 12. 2017 bude Štátna vedecká knižnica z technických príčin otvorená do 15.00 h.

Oznam

V dňoch 22.12.2017 (od 22:00) - 27.12.2017 (do 6:00) bude prebiehať odstávka knižničného systému Virtua. Nebudú fungovať výpožičné služby ani vyhľadávanie v online katalógu. Za obmedzenie sa vopred ospravedlňujeme.

Oznam

Od 20.9. 2017 ŠVK v Banskej Bystrici spustila pilotnú prevádzku projektu EDUROAM

<<< VIAC >>>

Nová služba

 

NOVÁ SLUŽBA PRE HUDOBNÚ VEREJNOSŤ – HUDOBNÉ DATABÁZY RILM.


<<< VIAC >>>

Oznam

V našej knižnici je možná aj bezhotovostná platba kartou prostredníctvom POS terminálu v požičovni.

Oznam

Vážení návštevníci,

využite online prístup k digitalizovaným tlačiam z fondu ŠVK v Banskej Bystrici.

 <<< VIAC >>>

Oznam

Využite atraktívnu službu – zapožičanie tabletu v ŠVK!


<<< VIAC >>>

NOVINKA

Objednajte si rešerš online jednoducho a rýchlo z pohodlia domova.


<<< VIAC >>>

Oznam

Návštevu Literárneho a hudobného múzea, rýchlo a jednoducho, si teraz môžete objednať cez online objednávací formulár

<<< VIAC >>>

Oznam

Knihy so signatúrami :

A 1 – A 59 999, C 1 – C 35 500, S, D, X

<<< VIAC >>>

Oznam

Využite elektronickú rezerváciu termínu exkurzie, resp. školenia v ŠVK.

Šetríme váš čas!

<<< VIAC >>>

Štruktúra zbierkového fondu

 

Z hľadiska obsahovej a druhovej štruktúry je zbierkový fond múzea rozmanitý. Zahŕňa okolo 57 000 kusov zbierkových predmetov a dokumentov so vzťahom k osobnostiam, umeleckým telesám, inštitúciám a významným literárnym a hudobným akciám:

 

 • reálie (trojrozmerné predmety: klasické a ľudové hudobné nástroje, nástroje na ich výrobu, drobné osobné predmety spisovateľov, skladateľov a iných osobností, mobiliár a iné predmety),
 • zbierkové predmety archívnej povahy (autografy literárnych a hudobných diel, rukopisy rozličných autorov, osobné doklady, korešpondencia), ktoré sú vzhľadom k špecializácii LHM najpočetnejšie,
 • typografiky (vzácny fond starých tlačí z 15. - 19. storočia, historická knižnica osvietenského učenca a kňaza Samuela Kollára z Čerenčian, knihy a nototlače súčasných autorov),
 • drobné tlače (programy, bulletiny, plagáty k podujatiam, divadelným a hudobným vystúpeniam a pod.),
 • fóniky (magnetofónové nahrávky, gramoplatne, kompaktné platne , CD),
 • ekraniky (filmy, videofilmy, diapozitívy),
 • výtvarné zbierky (obrazy, grafiky, plastiky, užité umenie),
 • scénografiky (návrhy scén a kostýmov, kostýmy, rekvizity, bábky a pod. so vzťahom k profesionálnemu i ochotníckemu činohernému, hudobnému a bábkovému divadlu, ako aj iným divadelným formám,
 • fotografie (osobností, telies, nehnuteľností, akcií a pod.),
 • kódy (mikrografy, mikrofiše, počítačové médiá a podobne),
 • videotéka.

 

 

 

Videotéka

 1. Spisovatelia a literárni vedci - L.Ballek, A.Chudoba, J.Fekete, J.Findra, P.Hrúz, N.Hosťovecká, P.Holka, P.Jaroš, K.Jarunková, P.Karvaš, Z.Kasáč, M.Kováč, P.Kováčik, I.Kružliak, V.Kondrót, J.Kuniak, A.Matuška, D.Mikolaj, D.Mokoš, V.Mináč, O.Nagaj, I.Plintovič, H.Ponická, E.Podlipná, Z.Solivajsová, M.Rázus, J.Števček, P.Števček, L.Ťažký, K.Wlachovský, O.Zahradník, Š.Žáry, Š.Šinalová-Kopecká
 2. Hudobní skladatelia a teoretici - J.Albrecht, T.Andrašovan, I.Bázlik, J.Bázlik, V.F.Bystrý, J.L.Bela, D.Sturli-Bellová, J.Cikker, B.Hronec, Š.Jurovský, V.Gajdoš, Z.Mikula, J.Móry, A.Očenáš, S.Stračina, P.Tonkovič, A.Zemanovský, V.Wick, K.Wurm, J.Iršai, B.Felix
 3. Iné osobnosti - P.Herchl, M.Kňažko, M.Lasica a J.Satinský, I.Rapaičová, sólisti opery a herci činohry DJGT v jednotlivých inscenáciách a hrách o J.Murgašovi
 4. Koncertné vystúpenia spevákov - Š., J. a M.Babjakovci, M.Doboš, A.Dvorská, P.Dvorský, B.Jatiď‡, O.Hromadová, J.Kundlák, G.Ovsepian, Š.Rybárska, A.Trgová, F.Zvarík, M.Andrašovanová, P.Svetlík, H.Benedeková, J.Susík
 5. Opera, opereta, muzikál - Inscenácie opier, operiet a muzikálov Štátnej opery v Banskej Bystrici, (predtým DJGT): La Favorita (s M.Babjakom), Edgar, Nabucco, Bohéma, Carmen, Rusalka, Zvonček, Zuzankino tajomstvo, Čardášová princezná, Ťažkosti operného riaditeľa, Krútňava, Tosca (s P.Dvorským), Madame Butterfly, Veselá vdova, Netopier, Nápoj lásky, Martin a slnko, Don Giovanni, La Traviata, My Fair Lady, Zem úsmevov, Mamzelle Nitouche, Juro Jánošík, Mister Scrooge, Vzkriesenie, Parížsky parfum, koncert k výročiu O.Malachovského, Novoročné koncerty ŠO a iné.
 6. Zborový spev - Veľký chrámový koncert, Spevokol Hron, XII. a XIV. Festival zborového spevu V.F.Bystrého, Miešaný spevácky zbor v ev. kostole, STABAT MATER, SZSU v ev. kostole, Kantátový koncert z diel slovenských autorov (V.F. Bystrý - Slovenská pieseň, J.L.Bella - Jánošíkova svadba)
 7. Komorná hudba - Trávníčkovo kvarteto (novoročné koncerty '90, '92, '94, '95, Smrť a dievča), Jurovského trio a Jurovského kvinteto, Klavírny koncert T.Fraňovej, Igor Bázlik v LHM, Komorná opera Bratislava
 8. Chrámová hudba - Veľký chrámový koncert, Hudobné skvosty v chráme, Organový koncert, Igor Bázlik v ev. kostole, Pravoslávna omša v Komárne, STABAT MATER od G.Rossiniho vo farskom kostole
 9. Židovská hudba - Jedinečný koncert židovskej hudby, 1994
 10. Folklór - šudové hudby (Urpín, Hronka, Mladosť-Valaška), Folkl. súbor Hron, Folklórne slávnosti pod Poľanou 1991, 1992, 1994, šudová kultúra Oravy - film ČTV, Hrajte, že mi hrajte- Ján Baran, Ján Ambróz
 11. Výrobcovia ľudových hudobných nástrojov - J.Biháry zo Žírian (Ponitrie), A.Kadera z Brezna (Horehronie), L. a T.Koblíčekovci z Turíčiek (Novohrad), D.Šupták z B.Bystrice, M.Molnár z Fiľakova (Novohrad), J.Nemček z B.Bystrice (pôvodom z Kovačice), J.Sedliak z Hiadľa (Horehronie)
 12. Chalupkovo Brezno
 13. Akademická Banská Bystrica
 14. Melódie spomienok - swing, jazz, big beat z čias nedávnych
 15. Kremnické gagy 1991, 1993, 1995, 2000
 16. Rocková hudba - koncerty banskobystrických rockových súborov (Paranoya, Hasiaci prístroj, Hematit, Ghetto, Dictator, Asfalt, Charon, Abstract, VZNCH, Džem, Schody, Šichta, Roman & Alek, Snol)
 17. Dixielandový festival 2000
 18. Tajovského divadelné hry 2000, 2001
 19. Bábkarská Bystrica 1992, 2001, Bábkarský festival Topoľčianky 1994

 

Vzácne zbierky

 

Ev.č.: L 6.687
Názov: Biblia: Das ist die ganze heilige Schrifft. Deutsch. Dr.Martin Luther
Vydal: Wittenberg: Hans Lufft 1555
Popis:

Biblia v  nemeckom jazyku v  kartónovej väzbe obtiahnutej psou kožou. Väzba pochádza zo  začiatku 19. storočia. Ff.344, 387. A-Z, a-z, Aa, BB-KK6 LL8 : A-Z, a-z , Aa-Ss6. Veľkosť 32,7 x 22,5 cm. Titulný list k Starému zákonu i  ku knihe Proroci (Propheten) je rovnaký. Na  drevoreze sú Martin Luther (vpravo) a  Frid ­rich Múdry, kurfürst saský pod krížom. Jeho autorom je Lucas Cra ­nach ml. V  Biblii je 165 ručne kolorovaných drevorezov. Jedinečnosť pamiatky  tkvie v  tom, že  pravdepodobne identický exemplár, avšak s  nekolorovanými drevorezmi, sa nachádza už len v  Herzog August Bibliothek v  nemeckom meste Wolfenbüttel a podobný exemplár v  knižnici Pembroke College Cambridge. V  roku 2006 Bibliu reštaurovali v  SNK Martin.

Lokalita: do roku 1969 Zvolen, potom Banská Bystrica
Ev.č.: L 14.617
Názov: Kalamár spisovateľa Gustáva K. Zechentera Laskomerského
Popis: Výrobok z  kovu, bohato tvarovaný, s  rastlinným motívom, s  dvoma sklenými nádobkami na atrament, ktorý uvedený banskobystrický rodák používal pri práci.
Datovanie: koniec 19. storočia
Lokalita: Kremnica
Autor: výrobca fa Zimmermann, Hanau, Nemecko
Ev.č.: H - 4044
Názov: Missale Cartusiense (Kartuziánsky misál)
Vydal: Spirae: Petrus Drach; non post 1496
Popis: Inkunábula s  drevenou poškodenou väzbou obtiahnutou hnedou kožou, zdobenou slepotlačou. Niekoľko zložiek chýba. V  knihe sú okrem tlačených aj niektoré strany a  iniciálky dopísané alebo domaľované rukopisne. Ide o  jeden z  dvoch zachovaných exemplárov na Slovensku.
Lokalita: Inkunábula pochádza z  grécko - katolíckej farnosti Šumiac, odkiaľ sa v  roku 1982 dostala do múzea
Ev.č.: H - 2450
Názov: Harmónium
Popis: Tlakové harmónium, výrobca H.Kanne giefser Dresden, rok 1845, 4 oktávy, 9 registrov. Opravoval Revay Mihály 1909 20. Jan.
Lokalita: Banská Bystrica
Ev.č.: L 10.011
Názov: Album slovenských dejateľov
Popis: V  koži viazaný album na prednej strane s  kovovým basreliéfom obsahuje 85 ateliérových fotografií kultúrnych dejateľov Slovenska od  pol. 19. storočia do 20. rokov 20. storočia. Ako výraz príslušnosti k  národu si ho zhotovila rodina O. Weiszovej.
Lokalita: Banská Bystrica

Ev.č.: L 10.399
Názov: Matej Bel: Notitia Hungariae novae historico geografica...
Vydal: Viedeň: Paulus Straub 1736
Popis: Druhý zväzok významného diela, v  ktorej autor popisuje 4 uhorské stolice - bratislavskú, turčiansku, zvolenskú a  liptovskú. Kniha postupne mala viacerých majiteľov, čo je vyznačené na titulnej strane. Najvýznamnejší z  nich bol Samo Chalupka, čo zaznamenal vlastnou rukou.
Ev.č.: L 2.703
Názov: Lodný kalamár námorného kapitána a  spisovateľa Júliusa Thurzu
Popis: Masívny výrobok z  kovovej zliatiny s  hmotnosťou 2,57 kg, ktorý J. Thurzo z  Radvane používal počas plavieb na  začiatku 20. storočia. Jeho literárna pozostalosť vyšla knižne roku 1973 pod  názvom Po svetových moriach.
Ev.č.: H 9.983
Názov: Ján Levoslav Bella: popis organu z roku 1673
Popis: Originál rukopisu J. L. Bellu v nemeckom jazyku. Náčrt dispozícií organu z roku 1673, na ktorom Bella hrával v Sibini do roku 1915. Vtedy presbytérium na jeho tvorivý podnet dalo postaviť nový organ.
Datovanie: koniec 19. storočia
Lokalita: Hermannstadt (Sibiň), Rumunsko
Ev.č.: H - 10445
Názov: Okuliare Jána Levoslava Bellu
Popis: Dioptrické okuliare s  puzdrom z  obdobia Bellovho pôsobenia v  rumunskom meste Hermannstadt (Sibiň). Výrobca "Quido Kovács, Optiker u.Mechaniker. Herrmannstadt - Nagyszeben.
Datovanie: 1881 - 1900
Lokalita: Edmonton, Kanada
Ev.č.: L 12.992
Názov: J. Gregor - Tajovský: korešpondencia odoslaná Hane Gregorovej, 1916
Popis: Korešpondenčná karta, rukopis originál, čierny atrament. Nedat. Rozmery 90 x 143 mm. Pochádza z  obdobia pobytu JGT v  Rusku počas 1. svetovej vojny. Regest: Teší sa z  fotografie manželky v  šarišskom kroji a  z  múdrej dcéry Dašenky.
Lokalita: Kyjev, Ukrajina
Ev.č.: L 12.993
Názov: J. Gregor - Tajovský: korešpondencia prijatá od Hany Gregorovej, 1916
Popis: Korešpondenčná karta, rukopis originál, čierny atrament. Rozmery 88 x 120 mm. Pochádza z  obdobia pobytu JGT v  Rusku počas 1. svetovej vojny. Regest: Manželka JGT Hana Gregorová píše o obsahu balíka, ktorý mu posiela. Karta je poškodená.
Datovanie: 25. 11. 1916
Lokalita: Martin
Ev.č.: L 10.207
Názov: Tajov - divadelná predopona
Popis: Divadelná predopona z Tajova vyrobená v  r.  1926 v ateliéri Pepa Mácu v Újezdu u  Brna. Farebná kompozícia, v strede obrazový výjav skupiny 10 krojovaných ľudí so slovenskou zástavou, kľačiacim mužom, trhajúcim si putá. Názov výjavu: "Nad Tatrou sa blýska". Po stranách sú namaľované opony, predná v  ružovo-bordovej farbe, zadná v bledozelenej so zlatými strapcami. Rozmery: 330 x 630 cm.
Datovanie: 1926
Lokalita: Tajov
Ev.č.: H 7.250
Názov: Hracia skrinka
Popis: Produkcia firmy Polyphon, rozsah hracieho hrebeňa A-c3, priemer hracieho kotúča 62,5 cm.
Datovanie: prelom 19. a  20. storočia
Lokalita: Lipsko, Nemecko
Ev.č.: L 7.740
Názov: Opereta Odtrúbené
Popis: Hudba: J.Jankovec, libreto: J.Balda a  R.Nížkovský. Plagát k  predstaveniu, ktoré pripravilo Mestské divadelné združenie v  Banskej Bystrici 13. februára 1937. Spoluúčinkovala vojenská hudba pplk.26 s  kapelníkom npor. Emanuelom Kalábom.
Lokalita: Banská Bystrica
Ev.č.: H 503
Názov: Strieborný vavrínový veniec Viliama Figuša-Bystrého
Popis: Uložený v  tmavobordovej skrinke so  skleneným vrchnákom na tmavomodrej zamatovej podložke, ktorá dáva vyniknúť jeho kráse a  filigránskej zlatníckej práci. Z  úcty ovenčili ním skladateľa členovia jeho evanj. Spevokolu v  Banskej Bystrici a  na každom lístočku je zvečnené meno jedného člena. Na mašli venca je text: "Z príležitosti premiéry Detvana B.Bystrický ev.spevokol, 1.IV.1928." Na fotografii je veniec spolu s  Figušovým rukopisom a ebenovou taktovkou.
Datovanie: 1928
Lokalita: Banská Bystrica
Ev.č.: L 5.364
Názov: Večer Janka Kráľa
Popis: Program podujatia 10. 4. 1943, ktoré v  Banskej Bystrici pripravilo Mestské divadelné združenie ako prejav odporu voči  oficiálnemu režimu Slovenského štátu za  aktívnej účasti Alexandra Matušku, Andreja Plávku, Ladislava Sáru a  ďalších osobností.
Ev.č.: H 13.064
Názov: Slovenská hudba 12. pluku československých légií v  Irkutsku
Popis: Fotografia. V  prvom rade 5. zľava sedí kapelník Václav Novotný (1883-1957), vpravo vedľa neho (6. sprava) je významný slovenský skladateľ Frico Kafenda (1883-1963). V.Novotný v  rokoch 1925-1929 pôsobil ako kapelník vojenskej hudby pplk.26 v  Banskej Bystrici.
Datovanie: rok 1919
Lokalita: Hradec Králové
Ev.č.: L 12.102
Názov: Plagát k  divadelnej hre Petra Karvaša Diplomati v  ruskom jazyku
Popis: Jeden z početného súboru domácich i  zahraničných plagátov k  divadelným hrám spisovateľa a  dramatika, rodáka z  Banskej Bystrice.
Datovanie: okolo roku 1960
Lokalita: Leningrad (dnes Petrohrad) - Sovietsky zväz (dnes Rusko)
Ev.č.: H 13.093
Názov: Husle
Popis: Výrobca András Vajday, Szarvas, Maďarsko. Nástroj sleduje tvar majstrovských nástrojov, ale postranné výkroje lúb sú oblejšie a  výrezy v tvare  f na vrchnej doske sú väčšie s  pridaním ďalšieho geometrického otvoru. Husle boli do 90. rokov 20. storočia vo  vlastníctve muzikantskej rodiny Berkyovcov z  Veľkého Krtíša.
Datovanie: 1907
Ev.č.: H - 3328
Názov: Opereta Gejša alebo Osudy japonskej čajovne
Popis: Hudba: Jones Sidney, slová: Owen Hall. Plagát k  predstaveniu v  Banskej Bystrici, ktoré pripravilo Orchestrálne združenie. Navrchu text: Vojenské predstavenie 30. mája 1929. Dirigoval Ervín Horáček
Lokalita: Banská Bystrica
Ev.č.: H 1.217
Názov: Ján Móry: Ja du - du allein bist die Frau
Popis: Pieseň z operety La Valliere na gramoplatni. Spev Joseph Schmidt so sprievodom orchestra, dirigent O.Dobrindt. Carl Lindström, Parlophon - B.48 810-II. BIEM 133752. Berlín. Táto gramoplatňa spolu s  ďalšími dvomi z  rovnakého obdobia s  Móryho skladbami sú zatiaľ jedinými známymi zachovanými exemplármi v  Európe.
Datovanie: začiatok 30. rokov 20. storočia
Lokalita: Bratislava
Ev.č.: H 3.889
Názov: Bedřich Holeček: korešpondencia prijatá od husľového virtuóza Jaroslava Kociana
Popis: Korešpondencia z  čias, keď bol B.Holeček šéfom Radiojournalu Košice, dokladá priateľské styky medzi pisateľmi. B.Holeček v  rokoch 1919-1924 pôsobil ako kapelník vojenskej hudby v  Banskej Bystrici a  v  Lučenci.
Datovanie: 6. 11. 1934
Lokalita: Brno
Ev.č.: H 2.244
Názov: Fujara štvordierková
Popis: Výrobca Karol Kaliský z  Kališťa, píšťalová trubica má dĺžku 92 cm. Pôvodne mala na  tele píšťaly dve dierky navŕtané spredu, jednu zozadu a  jeden otvor zboku. Posledný majiteľ Štefan Knopp zo Španej Doliny zadnú dierku zakryl a  vyvŕtal ju ako vrchnú spredu. Morená do tmavohneda.
Datovanie: koniec 19. storočia
Ev.č.: L 7.734
Názov: Veľký silvestrovský program
Popis: Plagát. Mestské divadelné združenie v  Banskej Bystrici pozýva na veľký silvestrovský program, počas ktorého bola uvedená aj opereta Pieseň lásky (hudba E.Ingriš). Vojenský orchester účinkoval nielen v  operete, ale aj počas tanečnej zábavy, kde sa uplatnila aj jazzová kapela 26. pešieho pluku.
Datovanie: 31. 12. 1935
Lokalita: Banská Bystrica
Ev.č.: L 14. 070
Názov: Rodinné bábkové divadlo
Popis: Konštrukcia divadla, kulisy a divadelné dekorácie rôznych druhov a  motívov. Autorom divadelných dekorácií je Eduard Christian (r.  1943).
Datovanie: 1. polovica 20. stor.
Lokalita: Nová Dubnica, zbierka Eduarda Sousedíka
Kolekcia troch historických bábok zo zbierky ľudového bábkara Bohuslava Anderleho
Ev.č.: L 2.844
Názov: Bábka Kráľ
Popis: Drevená marioneta hrávala úlohy spravodlivého panovníka, kniežaťa, mešťanostu, Fausta, grófa a pod. Autor bábky Móric Foukal.
Datovanie: 1925
Lokalita: stredné Slovensko
Ev.č.: L 2.710
Názov: Bábka Škrhoľa
Popis: Drevená marioneta zobrazuje Škrhoľu, ktorý pravidelne vystupoval v každej hre. Hrával obyčajného, chytrého sedliaka a figliara, statočného a odvážneho chlapíka. Autor bábky Móric Foukal.
Datovanie: 1. pol. 20. stor.
Lokalita: stredné Slovensko
Ev.č.: L 2.709
Názov: Bábka Kubo
Popis: Drevená marioneta, zobrazuje sediaka Kuba, ktorý hrával nielen Škrhoľovho kmotra Trčku, ale aj Škrhoľovho syna Kuba, učňa, prípadne uhliara. Autor bábky Móric Foukal.
Datovanie: 1925
Lokalita: stredné Slovensko
Ev.č.: H 1.100
Názov: Ján Cikker: Pochod povstalcov
Popis: Originálna rukopisná orchestrálna partitúra, ktorú skladateľ vytvoril počas SNP v  Banskej Bystrici 15. októbra 1944, 7 s., 34,5x27 cm, poškodená. Vzhľadom na vyblednutie atramentu skladateľ   titulný list neskôr znovu prepísal. Dedikácia: "Venujem priateľom a  povstaleckému rozhlasu v  B-Bystrici."
Lokalita: Bratislava

Ev.č.: L 7.623
Názov: Divadlo pracujúcich Krajského domu osvety v Banskej Bystrici: P.Országh Hviezdoslav: Herodes a Herodias.
Popis: Plagát informačný, biely podklad, červeno-čierne písmená, farebne ilustrovaný erbom a  zámockým komplexom Banskej Bystrice. Rozmery: 62,5 x 99 cm.Dramaturgická úprava: Ján Borodáč, réžia: Edmund Klein, výtvarník Pavol Herchl, scénická hudba: Andrej Očenáš.
Datovanie: 18. 1. 1956
Lokalita: Banská Bystrica
Kolekcia troch bábok z  televíznej hry Zlatá panna zo zlatého vajca(Autorka Jana Pogorielová - Dušová. Československá televízia Bratislava 1988. Bábky javajky zľava: Bábka Zlatá panna (L 12. 520), Bábka Princ (L 12. 521), Bábka Kráľ (L 10. 686)
Ev.č.: H 11.544
Názov: Rocková hudba: HEMATIT
Popis: Plagát propagujúci koncert britskej rockovej formácie Nazareth, v rámci ktorého vystúpila ako predskupina banskobystrická rocková kapela Hematit. Plagát obsahuje informácie o česko-slovenskom turné skupiny Nazareth.
Datovanie: 26. 6. 1997
Lokalita: Banská Bystrica

 

 

ŠVKBB NA FACEBOOKU
VIRTUÁLNA KNIZŇICA
ONLINE KATALÓG
OBJEDNAŤ SPRACOVANIE REŠERŠE
OBJEDNAŤ EXKURZIU ALEBO ŠKOLENIE
REZERVÁCIA PREHLIADKY EXPOZÍCIÍ LHM
MEDZIKNIŽNIČNÉ VÝPOŽIČNÉ SLUŽBY