Medzinárodné aktivity


Rok 2016

 

22.3.2016

Výstava U nás taká obyčaj... bola prezentovaná v Tulskom oblastnom vlastivednom múzeu v meste Tula. Návštevníkom múzea boli predstavené slovenské tradície príchodu jari, ľudové zvyky a obrady. Výstavu otvorila riaditeľka múzea Oľga Maloletnevová za účasti Larisy Kozlovovej vedúcej odboru rozvoja múzeí, výstavnej činnosti a historického dedičstva Ministerstva kultúry a cestovného ruchu Tulskej oblasti. Slovenskú delegáciu a návštevníkov výstavy pozdravila tiež generálna riaditeľka Štátnej kultúrnej organizácie Tulskej oblasti - Združeného historicko - vlastivedného a umeleckého múzea Marína Kuzina. Na vernisáži výstavy vystúpila s príhovorom autorka a kurátorka projektu, riaditeľka Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici PhDr. Oľga Lauková, PhD., ktorá vyjadrila nádej na aktívnu spoluprácu medzi partnerskými mestami. Výklad k výstave prezentovala PhDr. Oľga Doktorová. Sprievodným programom vernisáže bolo vystúpenie heligonkárky Vlasty Mudríkovej so slovenskými ľudovými piesňami.

2016-3-22-1 2016-3-22-2

2016-3-22-3

 

 

21.3.2016

Za účasti slovenského veľvyslanca v Ruskej federácii Petra Priputena, prezidenta Spoločnosti priateľstva so Slovenskom Igora Čerkasova a ďalších významných hostí a zástupcov kultúrnych inštitúcií sa uskutočnila slávnostná vernisáž výstavy U nás taká obyčaj... Hostí privítal riaditeľ Slovenského inštitútu v Moskve Ján Šmihula, poďakoval Štátnej vedeckej knižnici v Banskej Bystrici, ktorá pripravila výstavu „U nás taká obyčaj...“ a vysoko ocenil vzájomnú spoluprácu medzi obidvoma kultúrnymi inštitúciami. Riaditeľka knižnice a zároveň kurátorka výstavy PhDr. Oľga Lauková, PhD. návštevníkom podrobnejšie priblížila ľudové tradície a veľkonočné zvyky na Slovensku. Slávnostnú vernisáž svojim vystúpením výrazne obohatila heligonkárka a speváčka Vlasta Mudríková. Na pracovnom stretnutí s prezidentom Spoločnosti priateľstva so Slovenskom Igorom Čerkasovom sa prerokovali možnosti spolupráce pri prezentácii výstavy Ľudové hudobné nástroje na Slovensku.

2016-3-21-1 2016-3-21-2
 2016-3-21-3  2016-3-21-421.3.2016

V Centrálnej univerzálnej vedeckej knižnici N.A. Nekrasova v Moskve bola za prítomnosti verejnosti slávnostne podpísaná vykonávacia dohoda o spolupráci na rok 2016 riaditeľkou ŠVK PhDr. Oľgou Laukovou a generálnou riaditeľkou partnerskej knižnice Mariou Alexandrovnou Privalovou. Zároveň bola sprístupnená výstava Ľudové hudobné nástroje na Slovensku, ktorú otvorila zástupkyňa generálnej riaditeľky partnerskej knižnice Raisa Samsonova. S cieľom vzájomného poznávania bol premietnutý film Duch v kameni o Štátnej vedeckej knižnici v Banskej Bystrici a odzneli slovenské ľudové piesne v podaní Vlasty Mudríkovej.

2016-3-21-n-1 2016-3-21-n-2

 

 

 

2016-3-21-n-3Rok 2015

 

1.10.2015

Výstava Ľudové hudobné nástroje na Slovensku už po druhý raz oslovila moskovských záujemcov. Návštevníci v moskovskom Múzeu M. I. Glinku so záujmom prichádzali na výstavu, ktorú sprevádzalo vystúpenie Vlasty Mudríkovej, populárnej speváčky a heligonkárky. Na príprave podujatie spolupracovala Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici a Slovenský inštitút v Moskve s Celoruským múzejným združením hudobnej kultúry M. I. Glinku. Návštevníci ocenili skutočnosť, že majú možnosť vidieť slovenské hudobné nástroje a zároveň naživo počuť slovenské ľudové piesne v podaní Vlasty Mudríkovej. Kurátorka výstavy Oľga Doktorová vo svojom vystúpení priblížila expozíciu ako celok, ako aj jednotlivé ľudové hudobné nástroje.

2016-3-21-1 2016-3-21-2

 

 

16.4.2015

V Galérii Slovenského inštitútu v Moskve bola sprístupnená výstava Ľudové hudobné nástroje na Slovensku, ktorú obohatil mladý hudobník Marián Kováč hrou na fujaru, gajdy, heligónku a píšťalky. Na slávnostnom otvorení výstavy riaditeľ Slovenského inštitútu Ján Šmihula zdôraznil, že Slovensko sa môže popýšiť nielen prekrásnou prírodou a mnohými kultúrnymi pamätihodnosťami, ale aj svojim osobitým folklórom a preto je rád, že túto výstavu si môžu pozrieť tiež Moskovčania. Kurátorka výstavy Oľga Doktorová popri priblížení jednotlivých hudobných nástrojov pripomenula, že výstavu bola prezentovaná v Sarajeve, Minsku, Šanghaji a v poľskom Opole.

2015-4-16-1 2015-4-16-2
 2015-4-16-3  2015-4-16-4
ŠVKBB NA FACEBOOKU
VIRTUÁLNA KNIZŇICA
ONLINE KATALÓG
OBJEDNAŤ SPRACOVANIE REŠERŠE
OBJEDNAŤ EXKURZIU ALEBO ŠKOLENIE
REZERVÁCIA PREHLIADKY EXPOZÍCIÍ LHM
MEDZIKNIŽNIČNÉ VÝPOŽIČNÉ SLUŽBY