Služby

Knižnica poskytuje používateľom dva typy služieb.
Základné knižničné služby, ktoré sú bezplatné:
Špeciálne knižnično-informačné služby, spoplatnené v  zmysle platného cenníka:

*   z primárnych informačných prameňov,

*   zo slovenských a  zahraničných databáz,

*   z vlastných databáz,

*   z internetových zdrojov.

 

ŠVKBB NA FACEBOOKU
VIRTUÁLNA KNIZŇICA
ONLINE KATALÓG
OBJEDNAŤ SPRACOVANIE REŠERŠE
OBJEDNAŤ EXKURZIU ALEBO ŠKOLENIE
REZERVÁCIA PREHLIADKY EXPOZÍCIÍ LHM
MEDZIKNIŽNIČNÉ VÝPOŽIČNÉ SLUŽBY