Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici

Otváracie hodiny ŠVK

          od 1.10.2017

pondelok :  10.00 - 17.00
utorok :       10.00 - 18.00
streda :       10.00 - 18.00
štvrtok :      10.00 - 18.00
piatok :       10.00 - 17.00
sobota:       zatvorené

nedeľa:       zatvorené

Oznamy - Novinky

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
Oznam

Dňa 11. 12. 2017 bude Štátna vedecká knižnica z technických príčin otvorená do 15.00 h.

Oznam

V dňoch 22.12.2017 (od 22:00) - 27.12.2017 (do 6:00) bude prebiehať odstávka knižničného systému Virtua. Nebudú fungovať výpožičné služby ani vyhľadávanie v online katalógu. Za obmedzenie sa vopred ospravedlňujeme.

Oznam

Od 20.9. 2017 ŠVK v Banskej Bystrici spustila pilotnú prevádzku projektu EDUROAM

<<< VIAC >>>

Nová služba

 

NOVÁ SLUŽBA PRE HUDOBNÚ VEREJNOSŤ – HUDOBNÉ DATABÁZY RILM.


<<< VIAC >>>

Oznam

V našej knižnici je možná aj bezhotovostná platba kartou prostredníctvom POS terminálu v požičovni.

Oznam

Vážení návštevníci,

využite online prístup k digitalizovaným tlačiam z fondu ŠVK v Banskej Bystrici.

 <<< VIAC >>>

Oznam

Využite atraktívnu službu – zapožičanie tabletu v ŠVK!


<<< VIAC >>>

NOVINKA

Objednajte si rešerš online jednoducho a rýchlo z pohodlia domova.


<<< VIAC >>>

Oznam

Návštevu Literárneho a hudobného múzea, rýchlo a jednoducho, si teraz môžete objednať cez online objednávací formulár

<<< VIAC >>>

Oznam

Knihy so signatúrami :

A 1 – A 59 999, C 1 – C 35 500, S, D, X

<<< VIAC >>>

Oznam

Využite elektronickú rezerváciu termínu exkurzie, resp. školenia v ŠVK.

Šetríme váš čas!

<<< VIAC >>>

Cenník služieb

KNIŽNIČNÝ PORIADOK ŠVK V BANSKEJ BYSTRICI

PRÍLOHA Č. 1

 

CENNÍK SLUŽIEB A POPLATKOV

 

 

A/ Registračné, manipulačné a sankčné poplatky

Registrácia pozostáva zo zápisného a poplatku za vydanie identifikačnej karty

Registračné poplatky

merná jednotka

jednotková cena   v Euro

Fyzické osoby

identifikačná karta platná min. 5 rokov

osoba

10,00 €

ks

5,00 €

Žiaci vo veku od 12 rokov a študenti do 26 rokov, ktorí vlastnia ISIC

osoba

5,00 €

Žiaci vo veku od 12 rokov a študenti do 26 rokov, ktorí nevlastnia ISIC
identifikačná karta platná min. 5 rokov

osoba


5,00 €

ks

5,00 €

Študenti nad 26 rokov, ktorí vlastnia ISIC

osoba

10,00 €

Študenti nad 26 rokov, ktorí nevlastnia ISIC
identifikačná karta platná min. 5 rokov

osoba

10,00 €

ks

5,00 €

Pedagógovia, ktorí vlastnia ITIC

osoba

10,00 €

Pedagógovia, ktorí nevlastnia ITIC

identifikačná karta platná min. 5 rokov

osoba

10,00 €

ks

5,00 €

Dôchodcovia

identifikačná karta platná min. 5 rokov

osoba

5,00 €

ks

5,00 €

Zdravotne postihnutí

identifikačná karta platná min. 5 rokov

osoba

5,00 €

ks

5,00 €

Inštitúcie (podniky, firmy)

identifikačná karta

subjekt

25,00 €

ks

5,00 €

Vystavenie duplikátu identifikačnej karty

ks

5,00 €

Vystavenie jednorazového preukazu používateľa,

jednorazové poskytnutie prezenčných služieb

osoba

1,00 €

Vystavenie polročného preukazu používateľa,

polročné poskytovanie prezenčných služieb

osoba

2,00 €

Predĺženie platnosti identifikačnej karty je v cene zápisného podľa zaradenia čitateľa

 

Strata dokumentu

 

 

 

Základný sankčný poplatok pri strate tlačeného dokumentu

ks

7,00 €

Zvýšený poplatok v prípade, že sa jedná o stratu dokumentu, ktorý je dokumentačne, informačne, historicky a umelecky hodnotný

ks

20,00 €

Výnimočný – zvýšený poplatok (rozhoduje akvizičná komisia)

ks

30,00 €

Poškodenie alebo strata CD ROMu, DVD (samostatný dokument, alebo príloha ku knihe)

ks

35,00 €

Oneskorené vrátenie dokumentov

 

 

Poplatok za každý deň na jeden zväzok po uplynutí výpožičnej lehoty.

zväzok / deň

0,10 €

Riaditeľská upomienka po uplynutí 90 dní od dňa požičania dokumentu, resp. od posledného predĺženia výpožičnej lehoty + poštovné.

ks

15,00 €

Predžalobná upomienka po uplynutí 120 dní od dňa požičania dokumentu, resp. od posledného predĺženia výpožičnej lehoty + poštovné.

ks

30,00 €

Pri zaslaní riaditeľskej a predžalobnej upomienky je používateľ povinný zaplatiť súčasne aj poplatky za oneskorené vrátenie.

Paušálny poplatok za omeškanie pri súdnom vymáhaní kníh.

ks

12,00 €

Zisťovanie adresy používateľa.

ks

5,00 €

Jednorazové (platné 1 deň) poskytnutie služieb osobe, ktorá nie je registrovaným používateľom (čl. 3, bod 5).

 

deň

1,00 €

Poškodenie knižničného dokumentu

 

 

Poškodenie väzby podľa formátu knihy

- signatúra X

zväzok

3,00 €

- signatúra A

zväzok

3,50 €

- signatúra B, S

zväzok

4,00 €

- signatúra C

zväzok

5,00 €

- signatúra D

zväzok

7,00 €

- brožovaná väzba formátu A5

zväzok

2,00 €

- brožovaná väzba formátu A4

zväzok

2,50 €

Popísanie, znečistenie a iné poškodenie knihy

zväzok

2,00 €

Poškodenie čiarového kódu

zväzok

1,00 €

Poškodenie RFID

 

ks

3,50 €

Nadštandardné služby

 

 

 

Objednanie dokumentov telefonicky, poštou, e-mailom

zväzok

0,50 €

Predĺženie výpožičky na základe telefonickej, poštovej alebo e-mailovej požiadavky používateľa

zväzok

0,20 €

Tlač aktuálneho konta používateľa

strana

0,10 €

Expresné vybavenie žiadanky na výpožičku (do 15 minút)

zväzok

0,50 €

Rezervovanie dokumentov + odoslanie oznámenia poštou

zväzok

0,50 €

Vyhľadávanie dokumentov a overenie ich dostupnosti podľa telefonickej alebo mailovej požiadavky používateľa

zväzok

0,20 €

Zasielanie oznámení o novinkách v knižničnom fonde

vedný odbor

 

3,00 €

Medziknižničná výpožičná služba

 

 

Poplatky pre používateľov ŠVK

- požiadavky zo slovenských knižníc (poštovné a balné)

zväzok

2,00 €

- požiadavky z Českej republiky (MMVS)

zväzok

od 4,50 €

- požiadavky z iných krajín v Európe (MMVS)

zväzok

od 10,00 €

- požiadavky z Veľkej Británie a zámoria (MMVS)

zväzok

od 15,00 €

Poplatky pre žiadajúce knižnice

– poštovné za balík podľa aktuálneho cenníka Slovenskej pošty

- manipulačný poplatok (balné)

bal.

0,40 €

Zasielanie xerokópií článkov do 5 strán

 

1,00 €

-          za každú ďalšiu stranu

 

0,10 €

Elektronické dodávanie kópií dokumentov do 5 strán

dokument

0,50 €

- za každú ďalšiu stranu

strana

0,10 €

 

 

 

B/ Poplatky za informačné služby

 

I. Klasické rešerše

 

Poplatok pri spracovaní rešerše konzultantom

10,00 €

II. Rešerše z elektronických informačných zdrojov

Poplatok pri spracovaní rešerše konzultantom


4,00 €

Adresné informácie – sledovanie informačných profilov pre inštitúcie a organizácie z elektronických databáz / tematická oblasť a rok

profil

7,00 €

Upozornenie :

1. Rešerše z báz dát sa vyhotovujú na počkanie na základe požiadavky používateľa, alebo na základe vyplnenej objednávky

2. Ostatné bibliografické služby knižnica poskytuje na základe objednávky a vzájomnej dohody s používateľom

III. Ostatné služby

 

 

Použitie výpočtovej techniky knižnice na samostatné rešeršovanie v databázach, na prepis vlastných textov, tlač z vlastných prenosných médií a pri vstupe do internetu

PC zostava – za každú začatú hodinu

0,50 €

Skenovanie dokumentov

strana

0,10 €

Záloha za požičanie čítačky elektronických kníh resp. tabletu

1 ks

20,00 €

IV. Tlač

 

Čiernobiela

strana

0,10 €

Farebná

strana

0,70 €

 

C/ Poplatky za kopírovacie práce / 1 strana

Formát - typ

materiál

Merná jednotka

Jednotková cena

Formát A5 – čierno-biela tlač

 

 

 

- jednolisty

80 gr.

strana

0,05 €

- viazaná predlohy

80 gr.

strana

0,05 €

Formát A4 – čierno-biela tlač
- jednolisty

80 gr

strana

0,07 €

- z viazanej predlohy

80 gr.

strana

0,08 €

- obojstranné

80 gr.

list

0,10 €

- jednolisty

160 gr.

strana

0,12 €

- viazaná predloha

160 gr.

strana

0,13 €

Formát A4 – farebná tlač

 

 

 

- jednolisty

80 gr.

strana

0,50 €

- z viazanej predlohy

80 gr.

strana

0,60 €

- jednolisty

160 gr.

strana

0,70 €

- z viazanej predlohy

160 gr.

strana

0,80 €

Formát A3 – čierno-biela tlač

 

 

 

- jednolisty

80 gr.

strana

0,12 €

- z viazanej predlohy

80 gr.

strana

0,13 €

- obojstranné

80 gr

list

0,17 €

Formát A3 – farebná tlač

 

 

 

- jednolisty

80 gr.

strana

0,70 €

- z viazanej predlohy

80 gr

strana

0,80 €

- jednolisty

160 gr-

strana

0,90 €

- viazaná predloha

160 gr.

strana

1,00 €

Formát A4 – čierno-biela tlač na farebný papier

 

 

 

- jednolisty

80 gr.

strana

0,10 €

- viazaná predloha

80 gr.

strana

0,20 €

- jednolisty

160 gr.

strana

0,30 €

- viazaná predloha

160 gr.

strana

0,40 €

Formát A3 – čierno-biela tlač na farebný papier

 

 

 

- jednolisty

80 gr-

strana

0,50 €

- viazaná predloha

80 gr.

strana

0,30 €

- jednolisty

160 gr.

strana

0,40 €

- viazaná predloha

160 gr.

strana

0,50 €

D/ Poplatky za knihárske práce

 

Laminovanie - fólia A4

strana

0,50 €

Hrebeňová väzba

 

 

- A4 do 80 listov

zv.

1,10 €

baner1

Zahrajte si na...

perkusie-mini

logo-asklibrary sk mn

Odoberanie noviniek ŠVKBB

Zaregistrujte sa k e-mailovému odoberaniu noviniek priamo z našej knižnice

logo-odber noviniek svkbb sm

REGISTRÁCIA/PRIHLÁSENIE/ODHLÁSENIE

ZMENIŤ NASTAVENIA ODOBERANÝCH NOVINIEK


navstevnik

Ocenenia

diplom-vojvoda-rusi-slavov-2

Diplom od Zväzu priateľstva Bulharov

 

pamatny-list-khumb

Pamätný list od Katedry histórie Filozofickej fakulty UMB v Banskej Bystrici

 

medaila-fpv-umb-v20
Pamätná medaila od dekanky Fakulty prírodných vied UMB v Banskej Bystrici

 

pamatny-list-ffumb-2

Pamätný list od dekana Filozofickej fakulty UMB v Banskej Bystrici

 

medaila2

Pamätná medaila od dekana Pedagogickej fakulty UMB v Banskej Bystrici


cena-primatora2

Cena primátora mesta Banská Bystrica


topweblib2

 

 ocenenie2

Ocenenie na konferencii Krym 2010


topweblib2010-kvalitne sidlo

Lutherova Biblia

 

lutherova_biblia

Novinky z MK SR

Citát známej osobnosti

Som za požičiavanie kníh. Keď človek knihu vlastní, povie si: Prečítaš si to inokedy.

Hippel

Prehlásenie o prístupnosti

Prehlásenie o prístupnosti

 

Technický prevádzkovateľ spoločnosť SWAN

 

Redakčný systém Joomla

ŠVKBB NA FACEBOOKU
VIRTUÁLNA KNIZŇICA
ONLINE KATALÓG
OBJEDNAŤ SPRACOVANIE REŠERŠE
OBJEDNAŤ EXKURZIU ALEBO ŠKOLENIE
REZERVÁCIA PREHLIADKY EXPOZÍCIÍ LHM
MEDZIKNIŽNIČNÉ VÝPOŽIČNÉ SLUŽBY