Vážení čitatelia,


od 1. 1. 2013 začala ŠVK v Banskej Bystrici digitalizovať vybrané tlače zo svojho knižničného fondu s cieľom ponúknuť používateľom možnosť študovať tieto dokumenty aj mimo otváracích služieb knižnice. Digitalizované tlače sú sprístupnené v rámci databázy Ebrary dostupnej cez záložku Virtuálna knižnica.


Využite možnosť z pohodlia domova, prostredníctvom vzdialeného prístupu z vlastného počítača prezerať si a študovať staré a vzácne tlače. Dokumenty môžete vyhľadávať, čítať, tlačiť, prípadne aj sťahovať do tabletu, smartfónu, či e-čitačky.
 
Ste používateľom našej knižnice? Potom už ostáva len sa zaregistrovať a medzi Vami a svetom kvalitných digitálnych informácií už nestojí nič v ceste!


Prístupové heslo do databázy, prípadne ďalšie informácie získate v Bibliograficko-informačnom a databázovom centre v priestoroch Univerzálnej študovne na 2. poschodí.

 

<<< Vstup do databázy >>>

ŠVKBB NA FACEBOOKU
VIRTUÁLNA KNIZŇICA
ONLINE KATALÓG
OBJEDNAŤ SPRACOVANIE REŠERŠE
OBJEDNAŤ EXKURZIU ALEBO ŠKOLENIE
REZERVÁCIA PREHLIADKY EXPOZÍCIÍ LHM
MEDZIKNIŽNIČNÉ VÝPOŽIČNÉ SLUŽBY