.....Mladá generácia knižnično-informačných pracovníkov ..... a moderná knižnica

7. ročník odborného seminára
Úvod
Program
Autori príspevkov
Obsah
Sponzori
 

 
Organizátori: Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici, Slovenská asociácia knižnic
Dátum: 28. marca 2007 v Spoločenskej sále ŠVK v Banskej Bystrici